Regulament oficial de desfășurare al competiției 

„Campionatul Reciclării”

   

 

1.   Organizatorul competiției – „Asociația Act for Tomorrow”

1.1.  Competiția „Campionatul Reciclării” este organizată de Asociația Act for Tomorrow, cu sediul social în Călărași, str. Dunărea nr. 2, bl. L3, sc. 1, et. 3, ap. 16, și punct de lucru (adresa de corespondență) în București, sector 3, str. Miletin nr. 43, telefon: 0756.511.222, organizaţie non-profit, neguvernamentală şi apolitică, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 13/AS/17.10.2018, având CUI 40019649 și contul bancar cu codul IBAN RO12BTRLRONCRT0472746401, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată de către Andrei Coșuleanu, președinte.

1.2.  Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România prin afișarea acestuia pe website-ul www.campionatul-reciclarii.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea competiției, anunțând publicul prin intermediul mijloacelor de comunicare ale asociației, ca de exemplu website www.campionatul-reciclarii.ro , pagina de Facebook Act for Tomorrow sau alte mijloace de comunicare.

1.3.  Participanții la competiția „Campionatul Reciclării” sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, potrivit celor menționate mai jos. Prin participarea la competiția „Campionatul Reciclării” în toate formele de desfășurare ale acestuia, participanții sunt implicit de acord cu prevederile prezentului Regulament.

2.   Tema și perioada de desfășurare a competiției

2.1.  Proiectul este primul proiect național de educație ecologică și colectare a deșeurilor folosind infrastructură de tip automat de colectare, conceput pentru a promova viitorul sistem național de colectare a deșeurilor de ambalaj: Sistemul Garanție Returnare.

2.2.  Proiectul se va desfășura în perioada martie 2023 – august 2023 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”).

2.3.  Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.

2.4.  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.

 

3.   Calendarul competiției

Activitatea de înscriere a unităților de învățământ: 13 martie – 20 mai

Activitatea de educație ecologică destinată profesorilor „Eco-Profesori”: 20 martie – 22 mai

Activitatea de educație ecologică destinată elevilor „Eco-elevi”: 24 martie – 26 mai

Activitatea de colectare deșeuri: 24 martie – 31 mai

Activitatea de susținere prin Kaufland Card: 24 martie – 31 mai

4.   Calendar proiect

Activitatea de înscriere a unităților de învățământ: 13 martie – 20 mai

Activitatea de educație ecologică destinată profesorilor „Eco-Profesori”: 20 martie – 22 mai

Activitatea de educație ecologică destinată elevilor „Eco-elevi”: 24 martie – 26 mai

Activitatea de colectare deșeuri: 24 martie – 31 mai

Activitatea de susținere prin Kaufland Card: 24 martie – 31 mai

Activitatea de jurizare: 1 iunie – 14 iunie

Activitatea de premiere: 15 iunie

Activitatea de dotări/amenajări/achiziții: 15 iunie – 31 august

5.   Eligibilitatea participanților

 

5.1.  Campania se adresează unităților de învățământ preuniversitar publice, exceptând  unitățile de învățământ preșcolar (creșe și grădinițe) care se conformează termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanți”).

5.2.  Se pot înscrie unitățile de învățământ cu minim 100 elevi înmatriculați în anul școlar în curs.

5.3.  Se pot înscrie doar unitățile de învățământ din localitățile care se regăsesc în Anexa 1 a regulamentului.

5.4.  În cazul în care o unitate de învățământ are mai multe structuri, se poate face o singura înscriere pentru structura respectivă. Se va specifica numărul total de elevi înmatriculați din structurile înscrise.

6.     Neeligibilitatea participanților

6.1.  Nu sunt eligibili prepușii (însă fără a se limita la angajaţii) organizatorului;

6.2.  Nu sunt eligibili membrii familiilor prepușilor menționați la punctul 6.1. (constând din copii, părinți, soț/soție, frate/soră);

6.3.  Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

6.4.  Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament Oficial.

6.5.  Prin înscrierea în Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului Oficial și își exprimă acordul în privința acestora, înscrierea și participarea în Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial.

7.     Mecanismul competiției

7.1.  Unitățile de învățământ care vor lua parte la campanie vor fi denumite în continuare drept „Participanți”.

7.2.  Proiectul se adresează tuturor școlile care se înscriu pe perioada proiectului, dar nu mai târziu de 20 mai, dându-și consimțământul astfel spre a participa la toate activitățile acestuia. Exprimarea intenției de participare la oricare altă activitate, după terminarea perioadei de înscriere, nu va fi luată în considerare.

7.3.  Competiția va avea o platforma online (web). Fiecare Participant trebuie să utilizeze platforma pe toată perioada Campaniei.

7.4.  Punctajul se va acorda în funcție de grila de jurizare, descrisă în capitolul 8.

7.5.  Pentru a fi luată în calcul fiecare activitate, participantul are obligația de a încărca toate materialele de raportare în platforma web în funcție de activitatea realizată si de prevederile din regulament.

7.6.  Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda punctaj sau de a acorda punctaj parțial activităților ce nu au materialele de raportare concludente încărcate pe platformă.

7.7.  Rolul platformei este de a centraliza informațiile despre Participanți, rapoartele de activitate, poze din timpul activităților, de a genera punctaj conform prezentului regulament și a grilei de punctaj și de a furniza informații pentru Participanți și pentru opinia publică. Pentru a participa la Campanie, fiecare Participant are obligația de a parcurge următorii pași:

7.7.1.     Crearea unui cont pe baza unei adrese de e-mail și a unei parole. Se recomandă folosirea adresei de e-mail a instituției de învățământ.

7.7.2.     Completarea formularului de înscriere disponibil în cadrul platformei și încărcarea declarației de implicare și asumare a instituției de învățământ. Acest formular este disponibil după crearea contului pe platforma competiției. Acest formular de înscriere nu se mai poate modifica ulterior.

7.7.3.     Completarea informațiilor minime după fiecare activitate realizată conform descrierii activităților (formulare de raportare, materiale de tip foto, procese verbale sau orice alte materiale de raportare specifice fiecărei activități).

 

8.     Selecția și validarea participanților

 

8.1. Proiectul vizează un număr de aproximativ 800 de unități de învățământ. Selecția se va realiza în baza ordinii de înscriere și a completării tuturor câmpurilor din formularul de înscriere.

8.2. Un participant este oficial înscris în momentul validării înscrierii de către organizator și primirii statusului de înscris pe platforma competiției.

8.3. Pentru a participa în competiție, fiecare unitate de învățământ are obligația de a încărca în formularul de înscriere un document tip care va fi pus la dispoziția unităților de învățământ de către organizatorul proiectului. În cadrul acestui document este necesară confirmarea numărului de elevi înmatriculați și profesori angajați în anul școlar 2022-2023, avizată de către directorul unității prin semnătura și ștampila acestuia. Pentru situațiile în care între numărul elevilor și al profesorilor din înscrierea unităților în platforma proiectului și numărul din documentul completat de către director și încărcat în platformă există o diferență de peste 10%, se va lua în considerare numărul de elevi și profesori asumat în documentul semnat de conducerea fiecărei unități.

 

9. Activități vizate în cadrul Campaniei

    9.1 Formarea Eco-Profesorilor

9.1.1 Activitatea va consta în realizarea unor sesiuni de formare online pe platforma ZOOM pentru cadrele didactice aparținând unităților de învățământ participante în competiție, în intervale orare diferite pentru a exista o flexibilitate de timp.

9.1.2 Fiecare unitate de învățământ are obligația de a participa cu un număr de minimum  1 cadru didactic la activitatea de formare, maximum fiind totalul de cadre didactice declarat în momentul înscrierii în competiție, acordându-se punctaj în funcție de numărul de profesori prezenți la aceste webinarii. Rolul acestora este de a facilita ulterior sesiuni de formare adresate elevilor din unitatea de învățământ de care aparțin.

9.1.3 Organizatorul va livra toate materialele necesare pentru sprijinirea cadrelor didactice implicate în competiție.

 

 

    9.2 Sesiuni Eco-Elevi

9.2.1 Sesiunile se vor organiza de către cadrele didactice ale fiecărei unități de învățământ în parte în baza materialului livrat de Organizator și a cunoștințelor dobândite în cadrul activității de Formare a Eco-Profesorilor.

9.2.2 Pentru a fi luate în considerare, fiecare unitate de învățământ are obligația de a întocmi materiale de raportare: un tabel de participare (informații minime: numărul total de participanți, clasa/clasele, numele și prenumele participanților), precum și  3 poze din care să reiasă numărul de elevi trecuți în tabelul de participare. În baza materialelor de raportare se va acorda punctajul aferent implicării în activitate fiecărei unități de învățământ.

9.2.3. Fiecare școală poate organiza mai multe sesiuni de formare a elevilor. O sesiune se poate desfășura pe clase sau comasat în amfiteatre sau săli mai mari. Însă, la o sesiune pot participa maximum 60 de elevi, echivalentul a două clase. Fiecare sesiune de formare se raportează individual pe platformă. Un elev poate participa o singură dată la sesiunile de formare.

 

 

 

9.3 Activități de colectare deșeuri

9.3.1. Acestea pot fi realizate de întreaga comunitate, indiferent de proveniența acesteia. Astfel, elevii pot colecta deșeuri cu familiile acestora, cu personal din cadrul unităților de învățământ sau individual.

9.3.2. Managementul deșeurilor va fi făcut de către Organizator. Participanții și comunitatea care îi susține pot recicla doar la automatele de colectare din parcările magazinelor Kaufland. Acestea primesc deșeuri tip PET (de la 0,5 litri până la 2,5 litri), doze de aluminiu (de la băuturi – 0,24-0,5 litri) și sticle de sticlă (0,25-1,5 litri). Recipientele trebuie să fie introduse goale, cât mai curate și nedeteriorate/nestrivite.

9.3.3. Pentru raportarea acestui tip de activitate, este necesară păstrarea intactă a bonului emis de aparatul de colectare pe care apare numărul de deșeuri colectate. Datele de pe acesta (numărul total de deșeuri, numărul per categorie de deșeu, data emiterii și codul bonului), alături de o poză clară a acestuia, se încarcă pe platforma web a competiției, la rubrica Colectare deșeuri.

9.3.4. Fiecare instituție de învățământ va efectua minimum o vizită de colectare organizată la aparatele de colectare de la magazinul Kaufland din proximitatea școlii. Această vizită se va desfășura organizat, cu acordul Act for Tomorrow, atât în ceea ce privește data acțiunii, cât și numărul de elevi prezenți. [1]

 

10. Jurizare și Grila punctajelor

10.1 Punctajul aferent fiecărei activități va fi generat automat prin platforma online, după validarea materialelor de raportare de către organizator.

10.1.1. Nu vor fi validate materialele de raportare care nu respectă formularele cadru puse la dispoziție de organizatori.

10.2. Grilă punctaj Activitatea Eco-Profesori

50 puncte – 10-25% din totalul de profesori declarați de unitatea de învățământ 

100 puncte - 26-50% din totalul de profesori declarați de unitatea de învățământ 

150 puncte – 51-75% din totalul de profesori declarați de unitatea de învățământ

200 puncte – 76-100% din totalul de profesori declarați de unitatea de învățământ

Mențiune: raportarea se face de către organizator în platforma competiției

   10.3 Grilă punctaj Activitatea Eco-elevi

100 puncte pentru participarea a 10-25% din numărul total de elevi din unitatea de învățământ

150 puncte pentru participarea a 26-50% din numărul total de elevi din unitatea de învățământ

200 puncte pentru participarea a 51-75% din numărul total de elevi din unitatea de învățământ

300 puncte pentru participarea a 76-100% din numărul total de elevi din unitatea de învățământ

Mențiune: raportarea se face de către profesor pe platforma competiției, urmând indicațiile primite la punctul 7.7.3

10.4. Grilă punctaj Activitatea de colectare deșeuri

Atenție - Numărul de deșeuri este raportat la numărul de elevi declarat de unitatea de învățământ în momentul înscrierii. Astfel, se primesc 100 de puncte pentru un număr de deșeuri colectate care să reprezinte dublul numărului de elevi din unitatea de învățământ. Punctajul crește progresiv ca multiplu de 100 de puncte, dacă cantitatea de deșeuri raportată la numărul de elevi crește ca multiplu de 2, ulterior multiplu cu 5 (după atingerea pragului de 20 deșeuri/elev) .  Exemplu: la o școală cu 100 de elevi înscriși în competiție, în momentul în care se atinge grila de punctaj de 2 deșeuri per elev, înseamnă că s-au reciclat 200 de deșeuri și se primesc 100 de puncte și așa mai departe.

      100 puncte – 2 deșeuri/elev

      200 puncte – 4 deșeuri/elev

     300 puncte – 6 deșeuri/elev

      400 puncte – 8 deșeuri/elev

      500 puncte – 10 deșeuri/elev

      600 puncte – 12 deșeuri/elev

      700 puncte – 14 deșeuri/elev

      800 puncte – 16 deșeuri/elev

      900 puncte – 18 deșeuri/elev

      1000 puncte – 20 deșeuri/elev

      1100 puncte – 25 deșeuri/elev

      1200 puncte – 30 deșeuri/elev

      1300 puncte – 35 deșeuri/elev

      1400 puncte – 40 deșeuri/elev

Mențiune: raportarea se face direct de către participanți/susținători pe platforma competiției, la rubrica „Colectare deșeuri”

 

10.5 Grilă punctaj Kaufland Card

Comunitatea externă poate susține unitățile de învățământ din localitatea lor, dar și din alte localități dacă dețin aplicația Kaufland și, implicit, cardul de cumpărături Kaufland România. Astfel, în aplicație va exista un material publicitar ce va redirecționa utilizatorul către platforma competiției unde va putea acorda puncte școlii pe care o susține, la secțiunea Kaufland Card. Fiecare școală poate primi un punctaj între 25-100 puncte.

25 puncte – 10-25% din punctajul total primit

50 puncte – 26-50% din punctajul total primit

75 puncte – 51-75% din punctajul total primit

100 puncte – 76-100% din punctajul total primit

Mențiune 1: Orice utilizator de card poate să susțină o singură unitate de învățământ.

Mențiunea 2: Raportarea pe această activitate se realizează de susținător. Însă, fiecare cod de card va fi verificat ulterior de către organizatori, iar în cadrul invalidității acestuia, punctele nu se vor lua în considerare.

11. Procedura de acordare a premiilor

11.1 Vor fi acordate 10 (zece) premii cu o valoare total de 262.500 LEI (două sute șaizeci și două de mii cinci sute de lei)

       11.2. Împărțirea premiilor se va realiza astfel:

 11.2.1. 1 (un) premiu I în valoare de 100.000 LEI

 11.2.2. 1 (un) premiu II în valoare de 50.000 LEI

 11.2.3. 1 (un) premiu III în valoare de 25.000 LEI

 11.2.4. 7 (șapte) mențiuni în valoare de 12.500 LEI, fiecare

  11.3. Toate premiile vor fi acordate în produse în funcție de nevoi și vor consta în    dotări/amenajări/achiziție de echipamente ale unităților câștigătoare. Nevoile identificate trebuie să fie relaționate cu actul educațional al cărui beneficiar direct este elevul și cu bunăstarea infrastructurii generale ale instituției de învățământ. Astfel, nu sunt eligibile renovări/recondiționări ale cancelariei sau alte spații administrative. Stabilirea dotărilor/amenăjărilor/ achizițiilor aferente premiilor câștigătoare se va realiza prin acordul comun dintre organizator și câștigător.

       11.4. O unitate de învățământ poate câștiga un singur premiu.

        11.5.  În cazul în care între unitățile de învățământ eligibile pentru a fi premiate există punctaje egale, departajarea acestora se va realiza în baza unei probe suplimentare comunicată de către organizatorul competiției.

12. Notificarea și predarea premiului

12.1. Câștigătorul Concursului va fi anunțat în data de 15 iunie 2023, prin publicare pe pagina de Facebook Act for Tomorrow a unei postări dedicate și a unui articol pe website-ul competiției. De asemenea, câștigătorul va fi înștiințat telefonic sau via email. Participanții la această competiție sunt de acord să folosească pe propria răspundere resursele puse la dispoziție de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de niciun prejudiciu produs participanților prin înscrierea la această competiție.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR), organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau e-mail, imagini. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt: 

a)     identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin telefon şi/sau e-mail, în vederea înmânării premiilor

b)     în scopuri publicitare necomerciale legate de specificul activității competiției, fără alte obligații sau plăți.

Participanții (instituțiile de învățământ) se fac direct răspunzători de existența unui consimțământ tip GDPR cu toate persoanele implicate în competiție (majori și minori) și apar în materialele foto raportatate.

 

●    Publicarea prezentului Regulament se realizează pe site-ul www.campionatul-reciclarii.ro   şi prin punerea acestuia la dispoziţia oricărei persoane interesate, prin contactarea organizatorului la adresa de e-mail concurs@actfortomorrow.ro .


[1] Unitatea de învățământ se asigură de acordul părinților pentru deplasarea elevilor în afara unității de învățământ.

REGULAMENT LEGALIZAT COMPETIȚIE

LOCALITĂȚI DE DESFĂȘURARE PROIECT

LOCAȚII DE DESFĂȘURARE ACTIVITATE DE COLECTARE

DECIZIE DEPARTAJARE PUNCTAJE